Ontbreken er afbeeldingen in deze nieuwsbrief ?
Klik dan op deze link of kopieer de volgende link in de adresbalk van uw internetbrowser:

http://www.lubko.be/nieuwsbrief/Lubkozine_jg_11_nr_36.html

Elektronische Nieuwsbrief - Jaargang 11 - Nummer 36 - 10 mei 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________
EXTRA EDITIE

_________________________________________________________________________________________________________________________
Bericht van de sportdienst

_________________________________________________________________________________________________________________________

Beste organisator, 

Dit weekend zullen op de Gellenbergsite volgende evenementen plaatsvinden

Baskettoernooi in de sporthal

Zaterdag 8u - 18u

Zondag 8u - 18u 

Voetbaltoernooi op SMS

Zaterdag 13u - 19u

Zondag 13u – 19u 

 Cultuurmarkt in Libbeke

Zaterdag 8u – 20u

Zondag 8u -20u

 

Een huwelijk op zaterdag

Een korfbalmatch zondagochtend

Concert in de BIB op zondag
 

We vermoeden dus een grote verkeersdrukte en een parking die vrij snel volzet zal zijn. We zouden daarom willen vragen om in de mate van het mogelijke jullie spelers/toeschouwers/bezoekers te verzoeken om met de fiets te komen of om hen te sturen naar alternatieve parkings in Lubbeek centrum:

Te weten:

·         Parking op het dorpsplein aan de kerk

·         Parking aan de kliniek in de binkomstraat

·         Parking op de schoolsite in de dorpskring 

zie ook een plannetje. Wij zullen ook signalisatie plaatsen. 

Desalniettemin maak er een fantastisch weekend van

 

Met sportieve groeten
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Schrijf je eigen artikel !

Ongetwijfeld, schuilt er ook in jou een verborgen talent ! 
Stuur je artikel naar lubkozine@lubko.be.

Artikels die ons ten laatste op maandagavond bereiken, worden nog diezelfde week gepubliceerd in het lubkozine.
Activiteiten in 2019
  • Dag van de sportclub : zaterdag 18 mei 2019
  • Pinksterentornooi Leuven : zondag 26 mei 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Wens je Lubkozine niet meer te ontvangen ? Dan kan je je uitschrijven door een eenvoudig mailtje te sturen naar  : lubkozine@lubko.be     Verantwoordelijke uitgever : lubkozine@lubko.be