Ontbreken er afbeeldingen in deze nieuwsbrief ?
Klik dan op deze link of kopieer de volgende link in de adresbalk van uw internetbrowser:

http://www.lubko.be/nieuwsbrief/Lubkozine_jg_12_nr_31.html


Elektronische Nieuwsbrief - Jaargang 12 - Nummer 31 - 31 maart 2020
_________________________________________________________________________________________________________________________
Bericht KBKB
_________________________________________________________________________________________________________________________
Beste clubs,

Moeilijke tijden nopen ons tot moeilijke beslissingen. Het is dan ook met de gezondheid van al onze spelers en van allen die ons dierbaar zijn indachtig, dat de Raad van Bestuur heeft beslist om de veldcompetitie 2019-2020 te annuleren. Overal worden er maatregelen opgelegd die ons beperken in de omgang met anderen om de verspreiding van het Corona COVID 19 virus tegen te gaan. We weten momenteel niet hoe lang deze nog van kracht zullen zijn. Daarnaast kunnen we niet zomaar een competitie opnieuw van start laten gaan zonder voorbereiding. Dat is geen verantwoorde manier van sporten. Bovendien zijn er onder ons die getroffen zijn door het virus. Hetzij zelf, hetzij één van hun naasten. Dit leidt tot quarantainemaatregelen waardoor mogelijk sommigen onder ons niet beschikbaar kunnen zijn. We vernemen ook al van gemeentes die maatregelen treffen en nu al hun terreinen niet meer beschikbaar stellen de rest van dit seizoen. De Raad van Bestuur had in overleg met het Comité Wedstrijdzaken verschillende scenario’s uitgewerkt, maar wil deze beslissing niet blijven uitstellen en wil duidelijkheid scheppen naar clubs, spelers en supporters.

Onze veldcompetitie is ongeveer 8/14de achter de rug. Er is dus geen volwaardige competitie afgewerkt. Op basis daarvan beslist de Raad van Bestuur van de KBKB om dit jaar geen veldkampioen uit te roepen. Het seizoen 2020-2021 zullen we terug van start gaan op basis van de eindrangschikking veld 2018-2019. Voor de jeugd zal gekeken worden naar het afgesloten klassement in de zaalcompetitie en de inschrijvingen voor komend seizoen uiteraard. Bovendien is het belangrijk te weten dat we bij de reeksindelingen voor het seizoen 2020-2021 weldegelijk rekening zullen houden met de reglementen zoals gestemd op de Algemene Vergadering van 14 december 2019 en mogelijks ook met de reglementen die ter goedkeuring liggen op 30 april 2020.

Met deze beslissing komt eveneens een einde aan de competitie van de Beker van België 2019-2020. Ook hier zal geen eindwinnaar uitgeroepen worden. Clubs staan vrij om in het volgend seizoen opnieuw in te schrijven in deze competitie. Dit leidt eveneens ook tot de afgelasting van het interregio tornooi van 1 mei 2020.

De Raad van Bestuur van de KBKB beslist om het Gala van de Gouden Korf dat gepland stond op vrijdag 8 mei 2020 niet te laten doorgaan. We beraden ons over een andere formule op een andere datum waarbij we mogelijkheid zien om te eren wie uitblonk de afgelopen maanden.

Het seizoen 2019-2020 wordt één dat we ons allen nog lang zullen herinneren, echter niet om de redenen die we allen hoopten. Door nu tijdig duidelijkheid te scheppen, biedt de Raad van Bestuur clubs de mogelijkheid om, van zodra het mogelijk is, op eigen tempo de draad terug op te pakken en korfbalactiviteiten te ontwikkelen.

Van ganser harte hopen we dat iedereen in onze korfbalfamilie gezond blijft. Houd afstand, blijf in uw kot, blijf gezond en blijf sporten.

David Van den Bosch

Secretaris-generaal KBKB
_________________________________________________________________________________________________________________________
Lubbeek Online Sportweek
_________________________________________________________________________________________________________________________
Beste,

Ik, Emilio Hernaert ben 3e jaars-student Lichamelijke Opvoeding & Beweginsrecreatie aan de UCLeuven. Voor mijn stage sportmanagement help ik de sportdienst van Lubbeek om de Paas-en zomersportkampen te organiseren.

Zoals jullie weten is de sportweek van Lubbeek afgelast. Maar dat wil niet zeggen dat de kinderen niet moeten bewegen. Daarom zouden wij als sportdienst graag toch een gestructureerd sport en beweeg aanbod willen bieden de tweede week van de paasvakantie. Wel eens waar een online sportweek.
We zouden graag dagelijks verschillende filmpjes aanbieden die door jullie gemaakt zijn en op één van jullie sociale media kanalen gepost worden.
Indien jullie interesse hebben laat dit ons zo snel mogelijk weten ( voor vrijdag 3 April). Hier mag je direct ook vermelden welke activiteit je gaat geven en aan welke doelgroep het gericht is ( kleuters, lagerschool per graad, tieners, volwassenen en eventueel senioren).
Wanneer we dit weten kunnen wij een planning opmaken en dit promoten via onze kanalen.
Alvast bedankt en hou het gezond!

Mvg

Emilio Hernaert

Stagiair sportmanagement Gemeente Lubbeek
.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Wens je Lubkozine niet meer te ontvangen ? Dan kan je je uitschrijven door een eenvoudig mailtje te sturen naar  : lubkozine@lubko.be     Verantwoordelijke uitgever : lubkozine@lubko.be